0904619151

Sản phẩm - Quà Biếu

Heo Rừng Sứ

Giá: 900.000 VNĐ
 Heo Rừng dũng mãnh 2019

Thông tin sản phẩm

 Vào những dịp đầu năm, Tạp tục ăn thịt heo rừng hay sở hữu ngay 1 chú heo rừng luôn là điều may mắn của mỗi người dân Việt ta
Nắm bắt được lý do đó, chúng tôi nhập khẩu một mẫu vỏ chai gốm cao cấp cho một món quà biếu cao cấp nhất
Sự kết hợp của  quốc tửu Rượu Bàu Đá và mẫu chai heo rừng sẽ tạo nên một thức quà biếu cho hàng năm 1--1-.jpg